0 of 0 for ""

Sweco anlitas som datasamordnare för Slussen

July 6, 2009 | Press release

Sweco anlitas för omfattande datasamordningsuppdrag av Stockholms Stad när nya Slussen ska projekteras. Uppdraget är värt omkring tio miljoner kronor och är det hittills största inom datasamordning för Sweco.

Slussen i Stockholm är en välkänd, men sliten och omodern anläggning som nu ska rivas och byggas om från grunden. Byggnationen av den nya Slussen kommer att starta under 2012 och stå klart 2018.

Swecos uppdrag är att ansvara för tillvägagångssätt och lösningar angående projektkommunikation och dokumenthantering under projekteringsfasen. Det innebär att Sweco tar fram och koordinerar processer, arbetsmetoder och flöden inom projektet samt ser till att det finns fungerande IT-stöd för detta.

– Datasamordningen för Slussen är en komplex uppgift som kräver spetskompetens inom IT och förståelse för projekteringsprocessen. Sweco besitter stor erfarenhet men även nytänkande inom området och blev därför det mest konkurrenskraftiga anbudet när vi handlade upp uppdraget, säger Mårten Frumerie, projektchef, Exploateringskontoret Stockholms Stad.

– Sweco har lång erfarenhet av att driva datasamordning inom stora projekt. De senaste åren har verksamheten vuxit kraftigt, framför allt med stora uppdrag inom infrastruktur och offentlig sektor, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Datasamordning är ett komplext område som engagerar flera olika kompetenser inom bland annat GIS – och CAD-samordning, dokumenthantering, informationsportaler, IT-support, datakonvertering och transformering.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs