0 of 0 for ""

SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM

March 15, 2010 | Press release

När Slussen byggs om behövs nya system för att förse området med vatten, avlopp, energi och ventilation. Uppdraget att se över och planera för all nytillförsel har gått till Sweco.

Slussen i Stockholm är en välkänd, men sliten och omodern anläggning som ska byggas om från grunden. Byggnationen av den nya Slussen kommer att starta under 2012 och stå klart 2018. Swecos uppdrag består i att planera och samordna all teknisk försörjning som ska sammanställas i en systemhandling.

– Uppdraget är ett bra exempel på hur Swecos breda kompetens kommer till nytta när stora samhällsutvecklingsprojekt sjösätts. I uppdraget kommer våra experter inom energi, vatten, miljö och installation att samverka, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Många tekniska system är utrymmeskrävande och ytorna vid Slussen är mycket attraktiva så en viktig del i Swecos arbete blir att planera och optimera systemen. Genom att vara med i planeringsskedet finns även goda möjligheter att samordna både befintliga och nya system.

Swecos uppdrag utförs åt Exploateringskontoret i Stockholm. I ett första skede är uppdraget värt 2,5 miljoner kronor.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs