0 of 0 for ""

SWECO anlitas när ostkustens största hamn ska byggas

February 7, 2008 | Press release

Planerna för utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn på Norvikudden går nu i in ett nytt skede. SWECO har fått uppdraget att förprojektera hamnen åt Stockholms Hamnar.

Den nya hamnen kommer att uppta ett område på 60 hektar. Med sina nio kajer, 1800 meter kajlängd och möjligheter att ta emot bland annat 500 000 containrar och 300 000 långtradare per år så är projektet det mest omfattande i Hamnsverige på många decennier.

– Det här är ett spännande och utmanande projekt. Den bredd som SWECO kan erbjuda med alltifrån specialiserade anläggningskonsulter och byggkonsulter till landskapsarkitekter gör att vi kan ta ett helhetsgrepp på stora satsningar som den i Norvik, säger Eva Nygren vd för SWECO Sverige.

Hamnen kommer att byggas ut etappvis. 2020 beräknas den vara helt färdig, men redan 2011 hoppas man på invigning.

– Hamnutbyggnaden är viktigt för varuförsörjningen och tillväxten för Stockholm-Mälardalsregionen. Det känns tryggt att arbeta med SWECO i det här viktiga och spännande skedet, säger Christel Wiman vd på Stockholms Hamnar.

I SWECOs uppdrag ingår anläggningsprojektering, byggnadsprojektering samt landskapsarkitektur och utformning av byggnader. Uppdraget är värt drygt 4 miljoner kronor.

SWECO har tidigare gjort en teknisk förstudie, arbetat fram ett första layoutförslag för hamnen samt ansvarat för den miljökonsekvensbeskrivning som ligger till grund för Miljödomstolens bedömning av hamnen. SWECO har lång erfarenhet av att arbeta med andra svenska hamnsatsningar.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs