0 of 0 for ""

SWECO anlitas för vindkraftssatsning i norra Sverige

September 25, 2007 | Press release

SCA och Statkraft har bildat ett gemensamt bolag för att investera stort i vindkraft i norra Sverige. SWECO anlitas för att projektleda satsningen och kommer även att bidra med specialistkompetens på flera områden.

– Det här är den i särklass största vindkraftssatsningen som görs i Sverige och vi är givetvis glada att få spela en så viktig roll i arbetet, säger Erik Severin vd på SWECO Energuide.

I ett första skede ska SWECO genomföra studier av de tänkta etableringsplatserna samt driva tillståndsprocessen med miljöprövning. I uppdraget ingår även alltifrån visualisering av parkerna till nätstudier och projektering av tillfartsvägar åt det nybildade bolaget Statkraft SCA Vind AB.

– SWECO har en bred erfarenhet av att driva stora projekt inom energiområdet. Nu har vi fått ett helhetsansvar inom vindkraftsområdet som spänner över många av våra kompetensområden. Flera av våra specialister inom miljö- och energiområdet kommer att involveras i uppdraget, säger Erik Severin.

Satsningen omfattar studier för möjlig installation av vindkraftverk om mer än 1 000 MW med en produktion av 2 800 GWh el per år, uppdelat i sju vindkraftsparker i Jämtland och Västernorrland. Samtliga parker kommer att byggas i inlandet.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs