0 of 0 for ""

Sweco anlitas för unik dammkonstruktion i Kiruna

September 29, 2009 | Press release

Sweco har fått i uppdrag att ta fram en teknisk lösning för en ny damm i LKABs industriområde för gruvdrift i Kiruna. Uppdraget är värt omkring 10 miljoner kronor.

– Sweco har mer än hundra års erfarenhet av att arbeta med vattenkraft- och dammprojekt både i Sverige och utomlands. De senaste åren har verksamheten vuxit kraftigt, inte minst när det gäller dammsäkerhetsarbetet, där vi ser ett stort behov på marknaden, säger Eva Nygren vd för Sweco Sverige.

Dammkonstruktionen, den första i sitt slag i Sverige, kommer att placeras inom ett befintligt dammsystem som är i full drift under hela anläggningstiden. En unik lösning som ställer stora krav på tekniskt kunnande.

Till följd av gruvverksamheten i Kiruna pågår en omfattande förändring av Kirunas stadsbild, bland annat dragningen av en ny järnväg förbi Kiruna stad. Syftet med dammkonstruktionen är att ge plats åt järnvägen och avskärma industriverksamheten från järnvägsområdet.

I Swecos uppdrag ingår förutom en dammteknisk lösning även att ta fram handlingar för entreprenadförfrågningar samt bygghandlingar inför ett anläggningsskede.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs