0 of 0 for ""

Sweco anlitas för omvandling av Centralstation Stockholm

April 15, 2009 | Press release

Centralstationen står inför ett omfattande behov av grundförstärkning. Samtidigt planeras en modernisering av själva stationsbyggnaden. Sweco har anlitats av Jernhusen som ansvariga konstruktörer i projektet.

Centralstationen uppfördes under slutet av 1800-talet. Byggnaden är till stor del grundlagd på ursprungliga träpålar. Delar av stationsbyggnaden har sättningar som fortsätter om inga åtgärder sätts in. En omfattande grundförstärkning planeras och Sweco är anlitade som ansvariga för projekteringen.

– Det här är ett mycket utmanande arbete för våra ingenjörer. Mycket av arbetet med grundförstärkningen kommer att ske längst ner under befintliga grundmurar och valv av tegel. Dessutom ska allt arbete ske utan att störa den befintliga verksamheten på Centralstationen, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Parallellt med grundförstärkningen är ambitionen att starta ett arbete med att modernisera Centralstationen. Även här kommer Sweco att ansvara för det konstruktionsarbete som planeras att genomföras etappvis fram till 2012.
Uppdraget är värt omkring 6,5 miljoner kronor.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs