0 of 0 for ""

SWECO AB (publ)Delårsrapport januari-mars 2004

April 20, 2004 | Interim report

SWECO AB (publ)
Delårsrapport januari-mars 2004

Kraftigt resultatlyft: Rörelseresultatet ökade med 80 procent och
uppgick till 64 MSEK

Resultatet efter finansnetto ökade med 128 procent och uppgick
till 80 MSEK (35)

Rörelseresultatet uppgick till 64 MSEK (36)

Nettoomsättningen ökade med 43 procent och uppgick till 786 MSEK (550)

Andelen utlandsomsättning ökade till 38 procent (16)

Rörelsemarginalen ökade och uppgick till 8,2 procent (6,5)

Resultat per aktie ökade med 94 procent och uppgick till 3,30 kronor
(1,70)

Koncernchef Wigon Thuresson kommenterar:

– Bakom SWECOs starka resultatförbättring ligger betydande framgångar på
marknaden, förbättrade interna system och trimmade kostnader. Vårt
resultatlyft och den förbättrade marginalen har kommit trots att vi inte
fått någon draghjälp av konjunkturen, som bedöms vända först under
senare delen av året.

– Integreringen av de nyligen förvärvade bolagen SWECO Grøner respektive
PIC Engineering går bättre än väntat. Vi bedömer att det finns potential
för ytterligare resultatförbättringar i de båda bolagen när
samordningsfördelarna utnyttjas fullt ut.

– Koncernens finansiella ställning är stark och möjliggör en fortsatt
aktiv medverkan i strukturförändringen som pågår i branschen.

– Vi kommer att fortsätta genomföra våra åtgärder för att effektivisera
verksamheten och stärka marknadspositionerna ytterligare. Sammantaget
bedöms därför utsikterna för resterande del av året som goda.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets
revisorer.
Delårsrapport för perioden januari-juni kommer att lämnas den 17 augusti
2004.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, 08-695 66 02,
wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs