0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2015

October 23, 2015 | Interim report

Stabilt underliggande resultat – tar ledarpositionen i Europa

JULI – SEPTEMBER 2015                                                                                                                                      

 • Nettoomsättning: 2 024,3 MSEK (2 000,1)
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader: 138,8 MSEK (155,2); Marginal 6,9 procent (7,8)
 • EBITA: 108,5 MSEK (155,2); Marginal 5,4 procent (7,8)
 • Rörelseresultat: 94,4 MSEK (143,2); Marginal 4,7 procent (7,2)
 • Resultat efter skatt: 61,4 MSEK (92,3); Resultat per aktie: 0,64 SEK (1,02)

JANUARI – SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättning: 7 038,9 MSEK (6 659,1)
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader: 600,7 MSEK (559,3); Marginal 8,5 procent (8,4)
 • EBITA: 540,7 MSEK (548,0); Marginal 7,7 procent (8,2)
 • Rörelseresultat: 501,4 MSEK (510,4); Marginal 7,1 procent (7,7)
 • Resultat efter skatt: 353,7 MSEK (344,8); Resultat per aktie: 3,81 SEK (3,78)
 • Nettoskuld: 1 741,1 MSEK (1 703,8); Nettoskuld/EBITDA 1,8 gånger (1,9)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

– Sweco har förvärvat nederländska Grontmij med cirka 6 000 anställda. Genom affären bildas Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK och cirka 14 500 medarbetare. Grontmij blev en del av Sweco den 1 oktober och integrationen löper enligt plan. Efter rapportperiodens utgång innehar Sweco 97,36% av samtliga Grontmijaktier och kommer tvångsinlösa resterande aktier.

– Sweco Sverige fortsätter att förbättra sitt resultat. Samtidigt är resultatet för Sweco Finland tillbaka på en god nivå efter ett svagt andra kvartal. Sammantaget påverkas kvartalets resultat framförallt av extraordinära kostnader i samband med Grontmijförvärvet och minskat resultat i Norge. Grontmijs räkenskaper konsolideras i Sweco från och med det fjärde kvartalet.

– Sammantaget är marknaden stabil, samtidigt som våra delmarknader går i otakt. Den svenska marknaden är god, med positiv utveckling inom infrastruktur och inom bygg- och fastighetssektorn. Den norska marknaden präglas av en omställning på grund av lägre oljepris, men stabiliseras av offentliga investeringar. Marknaderna i Centraleuropa och i Finland har stabiliserats.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs