0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – september 2011

November 2, 2011 | Interim report

Fortsatt lönsam tillväxt
Juli – september 2011

Nettoomsättningen uppgick till 1 274,1 MSEK (1 088,9).
Rörelseresultatet uppgick till 75,1 MSEK (69,6).
Rörelsemarginalen blev 5,9 procent (6,4).
Resultatet efter skatt uppgick till 56,2 MSEK (45,0) och resultatet per aktie till 0,62 SEK (0,49).

Januari – september 2011

Nettoomsättningen uppgick till 4 201,5 MSEK (3 793,4).
Rörelseresultatet uppgick till 339,7 MSEK (304,2).
Rörelsemarginalen blev 8,1 procent (8,0).
Resultatet efter skatt uppgick till 245,8 MSEK (214,1) och resultatet per aktie till 2,70 SEK (2,37).
Stark finansiell ställning, nettoskulden uppgick till 11,8 MSEK (nettofordran 36,3).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:– Rörelseresultatet ökade till 340 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent under januari – september. Sweco Sverige uppnådde under samma period en rörelsemarginal på 10,7 procent.– Marknadsläget är generellt sett bra med goda tillväxtmöjligheter. Under det tredje kvartalet blev tillväxten 17 procent, varav 11 procent organisk tillväxt. Den svenska verksamheten växte under kvartalet med 20 procent. Samtidigt har utsikterna för den allmänna konjunkturen försämrats och osäkerheten kring marknadsutvecklingen är stor.– Sweco har vunnit flera betydande projekt, bland annat ett flertal energiuppdrag i Afrika för att utveckla elförsörjningen i Tanzania och Kenya. Sammanlagt ordervärde är cirka 80 MSEK. Vi är också med när Stora Enso investerar i en ny pappersmaskin vid den polska fabriken Ostrołęka Mills. Uppdraget är värt cirka 50 MSEK. I Sverige har vi anlitats för omfattande projekteringsarbeten då Boliden utökar sin malmproduktion i Garpenberg.– Swecos starka finansiella ställning tillsammans med ett brett tjänsteutbud och ledande marknadspositioner inom flera viktiga tillväxtområden borgar för en långsiktigt god utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs