0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

October 24, 2006 | Interim report

Starkt tredje kvartal för SWECO

• Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 236,1 MSEK (179,0).
För det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 40 procent och uppgick till 50,5 MSEK (36,2).

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (7,4).

• Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 2 733 MSEK (2 416).

• Resultatet före skatt uppgick till 239,2 MSEK (231,5).

• Resultatet efter skatt uppgick till 167,2 MSEK (175,9) och resultatet per aktie till 9,57 SEK (10,18). Föregående års finansnetto innehöll en engångspost om 52,4 MSEK motsvarande 3,10 SEK per aktie.

• Mats Wäppling har utsetts till ny VD och koncernchef i SWECO
från den 1 januari 2007.

Koncernchef Wigon Thuresson kommenterar:

– SWECO fortsätter växa under stark lönsamhet och vi gör vårt bästa tredje kvartal hittills. För perioden januari-september har vi återigen toppat rörelseresultatet, som uppgick till 236 MSEK, en ökning med 32 procent.

– Vi växer starkt inom det expansiva energiområdet och efter förvärv under tredje kvartalet har SWECO nu över 500 energikonsulter.

– Vi växer framför allt i östra Europa där personalstyrkan har trefaldigats och uppgår till närmare 300 medarbetare.

– Vår finansiella ställning är stark. Utsikterna för resterande del av 2006 bedöms som goda.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs