0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2011

May 5, 2011 | Interim report

  Förbättrad marknad och fortsatt positiv utveckling

Januari – mars 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 420,7 MSEK (1 339,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 136,6 MSEK (122,4).
  • Rörelsemarginalen blev 9,6 procent (9,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 97,1 MSEK (86,6) och resultatet
    per aktie till 1,07 SEK (0,97).
  • Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 192,0 MSEK (318,2).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Rörelseresultatet för Sweco ökade till 137 MSEK och rörelsemarginalen blev totalt 9,6 procent. Den svenska verksamheten förbättrade rörelseresultatet med 24 procent och uppnådde en rörelsemarginal på drygt 12 procent. Tillväxten i Sverige under det första kvartalet var 13 procent.

– Efter en period av långsam återhämtning tar nu marknaden fart och förutsättningarna för tillväxt har blivit betydligt bättre. Fortfarande råder dock stora variationer mellan våra olika marknader. Framför allt märks en ökad efterfrågan på byggrelaterade tjänster i Sverige. I Finland fortsätter marknaden för våra industrikonsulter att förbättras och i Baltikum märks en ökande orderingång.

– Hittills i år har vi förvärvat verksamheter med totalt cirka 380 personer. Efter periodens utgång förvärvade vi bland annat två ryska verksamheter inom transportsektorn och har nu cirka 360 konsulter i Ryssland. Totalt i östra Europa och Ryssland har Sweco idag cirka 1 300 medarbetare.

– Vi har goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet på en förbättrad marknad. Stark finansiell ställning, ledande marknadspositioner inom flera viktiga tillväxtområden och ett brett tjänsteutbud borgar för en långsiktigt stabil utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs