0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2008

May 6, 2008 | Interim report

Fortsatt uppåt för SWECO: Starkt resultat och hög rörelsemarginal

• Rörelseresultatet förbättrades med 12 procent och uppgick till 157,3 MSEK (140,4).
• Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 procent (12,3).
• Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 1 334,3 MSEK (1 145,0).
• Resultatet före skatt uppgick till 155,3 MSEK (140,1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 111,2 MSEK (98,8) och resultatet per aktie till 1,30 SEK (1,16).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Året började riktigt bra och vi fortsätter att växa under god lönsamhet med hög rörelsemarginal. I Sverige nådde vi en rörelsemarginal på 14,5 procent, den bästa rörelsemarginalen någonsin för ett enskilt kvartal.

– SWECO-koncernen som helhet presterade ett mycket starkt resultat, trots kalendereffekten där första kvartalet innehöll i genomsnitt 20 färre timmar, på grund av den tidiga påsken.

– Samtliga enheter har haft goda marknadsförutsättningar och osäkerheten kring konjunkturen har inte påverkat efterfrågan på våra tjänster. Inom de långsiktiga tillväxtområdena infrastruktur, energi och miljö fortsätter den positiva utvecklingen på SWECOs samtliga marknader. Framför allt märks ett ökat intresse för SWECOs specialistkompetenser inom klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling.

– SWECOs starka finansiella ställning och ledande marknadspositioner bland annat inom vatten & miljö samt infrastruktur- och energiområdena, ger förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs