0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003

April 29, 2003 | Interim report

SWECO AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2003

Fortsatt positiv utveckling även under första kvartalet 2003

* Starkt resultat från konsultverksamheten. Resultatet ökade med 9 procent
och uppgick till 36 Mkr (33)
* Nettoomsättningen steg med 8 procent till 550 Mkr (509)
* Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kronor (2,70)
* Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 44 procent
(43)

Stockholm den 29 april 2003

SWECO AB (publ)

Wigon Thuresson
VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00,
wigon.thuresson@sweco.se

Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00,
bo.jansson@sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01150/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs