0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

July 17, 2015 | Interim report

Starkt resultat och god organisk tillväxt – På väg mot ledarpositionen i Europa

APRIL – JUNI 2015                                                                                                                                                   

 • Nettoomsättning: 2 549,2 MSEK (2 337,3)
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader: 232,6 MSEK (170,6); Marginal 9,1 procent (7,3)
 • EBITA: 203,7 MSEK (167,8); Marginal 8,0 procent (7,2)
 • Rörelseresultat: 190,8 MSEK (155,6); Marginal 7,5 procent (6,7)
 • Resultat efter skatt: 132,1 MSEK (108,6); Resultat per aktie: 1,45 SEK (1,19)

JANUARI – JUNI 2015

 • Nettoomsättning: 5 014,6 MSEK (4 659,0)
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader: 462,0 MSEK (404,1); Marginal 9,2 procent (8,7)
 • EBITA: 432,2 MSEK (392,8); Marginal 8,6 procent (8,4)
 • Rörelseresultat: 407,0 MSEK (367,8); Marginal 8,1 procent (7,9)
 • Resultat efter skatt: 292,3 MSEK (252,5); Resultat per aktie: 3,21 SEK (2,76)
 • Nettoskuld: 1 445,8 MSEK (1 522,8); Nettoskuld/EBITDA 1,4x (1,8x)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

 • Sweco har lagt bud på nederländska Grontmij med cirka 6 000 anställda. Genom affären bildas det ledande teknikkonsultföretaget i Europa med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK och cirka 14 500 medarbetare. Sweco tar därmed ett avgörande steg mot visionen att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och arkitektur. Inte bara omsättningsmässigt, utan framför allt som förstahandsvalet för kunder och medarbetare. Sweco och Grontmij förstärker varandra geografiskt, kompetensmässigt och kulturellt. Vår gemensamma kompetens och sammanhållna position i norra Europa gör oss svårslagna. Slutförande av affären förväntas ske i början av fjärde kvartalet.
 • Vårt arbete med ökat kundfokus och intern effektivitet ger resultat. Justerat för extraordinära kostnader och kalendereffekter ökar EBITA i kvartalet med över 15 procent. Samtidigt uppvisar tre av fyra affärsområden en organisk tillväxt på 10 procent eller mer. Rörelseresultat och omsättning ökar tack vare positiva kalender-effekter, god organisk tillväxt och ökad debiteringsgrad. Trots extraordinära kostnader i samband med Grontmij-förvärvet, så är rörelseresultatet det bästa för något kvartal två hittills.
 • Sammantaget fortsätter marknaden att gradvis förstärkas, men våra delmarknader går i otakt. Den svenska marknaden utvecklas positivt, framförallt inom infrastruktur och inom bygg- och fastighetssektorn. Den norska marknaden har stabiliserats framförallt tack vare växande offentliga investeringar. Marknaden i Centraleuropa har stabiliserats medan marknaden i Finland är fortsatt utmanande.
 • Under kvartalet har Sweco Norge tilldelats sitt hittills största infrastrukturprojekt genom utbyggnaden av    Bybanen i Bergen. Sweco Finland har fått förtroendet av Metsä Fibre att projektera världens mest moderna bioproduktbruk, vilket är den finska skogsindustrins största investering hittills. Under kvartalet har dessutom uppdragen vid anläggningen utökats då avtal tecknats om projektering av brukets fiberlinje.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs