0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013

July 18, 2013 | Interim report

APRIL – JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 010,5 MSEK (1 943,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 190,9 MSEK (150,2).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (7,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 136,2 MSEK (122,0) och resultatet per aktie till 1,48 SEK (1,32).
  • Sweco tecknar avtal om att förvärva Vectura och bildar Nordens ledande teknikkonsult.

JANUARI – JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 942,1 MSEK (3 852,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 326,2 MSEK (382,2).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (9,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 238,4 MSEK (287,0) och resultatet per aktie till 2,59 SEK (3,12).
  • Nettoskulden uppgick till 646,1 MSEK (509,0).

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    Sweco har tecknat avtal om att förvärva Vectura med 1 200 anställda. Det innebär att vi blir Nordens ledande teknikkonsult med en omsättning på cirka 8 800 MSEK och cirka 9 000 anställda. Genom att kombinera Vecturas starka kompetens inom transportinfrastruktur med Swecos ledarposition inom hållbart samhällsbyggande skapar vi goda möjligheter för fortsatt tillväxt i Norden.

    Rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade till 191 MSEK och bästa affärsområde blev Sweco Norge med en rörelsemarginal på 12,7 procent. Resultatet har påverkats positivt av kalendereffekter om cirka 60 MSEK. Resultatet har samtidigt påverkats negativt av den svaga marknadsutvecklingen i Finland med cirka 32 MSEK.

    Efterfrågan på flertalet av våra tjänster är relativt stabil men marknaden präglas av den allmänt svaga tillväxten i Norden och Europa. Mot slutet av perioden noterades en förbättrad efterfrågan i Sverige och i Norge var marknaden fortsatt stark. I Finland försvagades efterfrågan på industritjänster ytterligare och åtgärder vidtas för att anpassa verksamheten till marknadsförutsättningarna.

    Vår strategi ligger fast. Som Nordens ledande teknikkonsult med branschens starkaste tjänsteutbud inom hållbart samhällsbyggande ska vi fortsätta växa under lönsamhet både organiskt och genom fler förvärv.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs