0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2010

July 20, 2010 | Interim report


Marknaden stabiliseras, men med stora variationer

April – juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 365,5 MSEK (1 394,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 112,2 MSEK (117,5).
 • Rörelsemarginalen blev 8,2 procent (8,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 82,5 MSEK (78,9) och resultatet
  per aktie till 0,91 SEK (0,89).

Januari – juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 704,5 MSEK (2 846,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 234,6 MSEK (283,7).
 • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (10,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 169,1 MSEK (207,1) och resultatet
  per aktie till 1,88 SEK (2,35).
 • Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 34,6 MSEK (150,8).


Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Generellt sett fortsätter marknaden att stabiliseras, men med stora variationer. Resultat och omsättning påverkades under det andra kvartalet av en svag efterfrågan på vissa industri- och byggrelaterade tjänster. Verksamheterna i Sverige och Norge förbättrade under kvartalet rörelsemarginalerna till 12,2 respektive 10,5 procent.

– I juni förvärvade Sweco den polska teknikkonsulten Transprojekt Kraków. Förvärvet är det andra i Polen på kort tid och nästa steg i vår långsiktiga strategi att växa och nå en ledande position även inom infrastrukturområdet i centrala och östra Europa.

– Swecos starka finansiella ställning och ledande marknadspositioner inom miljö, energi och infrastruktur ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa under lönsamhet, både organiskt och via ytterligare förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs