0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2007

July 24, 2007 | Interim report

Fortsatt uppåt för SWECO: Starkt resultat och ökad rörelsemarginal

• Rörelseresultatet förbättrades med 30 procent och uppgick till 240,4 MSEK (185,6).
• Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent (9,6).
• Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 2 302,7 MSEK (1 925,5).
• Resultatet före skatt uppgick till 238,6 MSEK (189,4).
• Resultatet efter skatt uppgick till 166,4 MSEK (132,7) och resultatet per aktie till 1,91 SEK (1,51).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– SWECO redovisar ett starkt halvårsresultat med en tillväxt på 20 procent och en ökad rörelsemarginal som uppgår till 10,4 procent.

– Marknaden fortsätter att utvecklas positivt för SWECO och det råder god efterfrågan inom alla verksamhetsområden. I Sverige fick vi bland annat förtroendet att projektera väsentliga delar inför den planerade Citybanan i Stockholm. Ett ökat fokus på klimatfrågorna resulterar i ett allt större intresse för SWECOs tjänster, framför allt inom miljö och energi.

– Utvecklingstakten i Öst- och Centraleuropa har gett SWECO en ledande position som växer sig allt starkare. Vi har idag cirka 800 medarbetare på dessa marknader och orderingången är mycket god. Nyligen fick SWECO bland annat i uppdrag att utveckla vatten- och avloppshanteringen i den ryska staden Petrozavodsk.

– Vår ambition är fortsatt tillväxt under stark lönsamhet, såväl i Norden som i Öst- och Centraleuropa. Vi ser ännu inga tecken på avmattning och utsikterna är goda för det kommande halvåret.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs