0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004

August 17, 2004 | Interim report

SWECO AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2004

Fortsatt starkt resultat: Rörelseresultatet ökade med 54 procent och
uppgick till 97 MSEK (63)

– Resultatet efter finansnetto ökade med 77 procent och uppgick
till 115 MSEK (65)

– Resultatet efter skatt uppgick till 78 MSEK (45), motsvarande 4,70
kronor per aktie (3,10)

– Nettoomsättningen ökade med 46 procent och uppgick till 1 577 MSEK
(1 082)

– Rörelsemarginalen ökade och uppgick till 6,2 procent (5,8)

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO,
tel. 08-695 66 02, wigon.thuresson@sweco.se

Bo Jansson, finansdirektör i SWECO,
tel. 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs