0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

February 14, 2013 | Interim report

Stark tillväxt och rekordresultat

OKTOBER – DECEMBER 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 093,5 MSEK (1 786,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 182,5 MSEK (191,6).
  • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (10,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 114,3 MSEK (129,0) och resultatet per aktie till 1,23 SEK (1,41).

JANUARI – DECEMBER 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 503,5 MSEK (5 987,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 659,3 MSEK (531,3).
  • Rörelsemarginalen blev 8,8 procent (8,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 459,8 MSEK (374,8) och resultatet per aktie till 4,97 SEK (4,11).
  • Nettoskulden uppgick till 409,3 MSEK (140,9 MSEK nettofordran).
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,25 SEK (3,00) per aktie.

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    2012 blev ett rekordår för Sweco. Vi växte med 25 procent och rörelseresultatet ökade med 128 miljoner SEK. Samtidigt bibehöll vi en rörelsemarginal på närmare 9 procent. Bästa affärsområde blev Sweco Finland med en rörelsemarginal på 11,7 procent.

    Genom förvärvet av FMC Group skapade vi en ledande aktör i Finland och under året har vi stärkt våra positioner ytterligare på den finländska marknaden. Förvärvet har haft stor betydelse för Swecos fram­gångar under 2012.

–    Under fjärde kvartalet märktes en avmattning för tjänster inom bostadssektorn och inom vissa industrisegment. För flertalet verksamhetsområden råder en fortsatt god efterfrågan.

Resultat, tillväxt och kassaflöde för 2012 visar att Sweco står starkt även i en svagare konjunktur, vilket ger oss goda förutsätt­ningar att ta till vara de möjligheter som finns på marknaden. Vår tillväxtstrategi ligger fast, vi ska fortsätta växa under lönsamhet både organiskt och genom fler förvärv.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs