0 of 0 for ""

Svenska paviljongen från världsutställningen i Shanghai får nytt liv i Kina

October 20, 2011 | Press release

Nu ska den svenska paviljongen från världsutställningen i Shanghai få nytt liv i eko-staden Caofeidian som byggs 25 mil öster om Peking. Där ska den ingå i en innovationspark med den svenska utställningsbyggnaden som huvudattraktion.  

Caofeidian ska bli en ny stad där det kan komma att bo 1 000 000 invånare i framtiden. Sweco har varit med och planerat delar av eko-staden som har höga ambitioner inom miljöområdet.

‒ Paviljongen är i dag nedmonterad och ska uppföras på nytt under 2012. Den blir ett centralt inslag i parken, som vi valt att kalla ”Spirit of Innovation Park” för att knyta an till det svenska temat under världsutställningen, säger arkitekten Christer Stenmark, som ledde arbetet med den svenska paviljongen.

Han är också en av krafterna bakom förslaget på hur byggnadens nya miljö ska utformas.

Parken får fyra huvud-teman: konst, lek, natur och innovation. Det kommer att finnas exempel på svenska innovationer samt både temporära och mer permanenta konstutställningar. Utöver det planerar man labyrinter där barn kan leka. Tanken är också att flytta med Dalahästarna och Villa Villekulla som stod vid entrén till den svenska paviljongen.

Under världsutställningen besöktes den svenska paviljongen av omkring 4 miljoner människor och den tilldelades flera fina utmärkelser.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs