0 of 0 for ""

Svensk uppfinnare halverar energikostnader – IVA och SWECO Theorells belönar nytänkande Lundaföretag

October 21, 2004 | Press release

Svensk uppfinnare halverar energikostnader – IVA och SWECO Theorells belönar nytänkande Lundaföretag

Herman Lindborg spar energi åt fastighetsägare med smarta ventilationssystem som anpassas efter faktiska behov. Nu får han Stora Energipriset för tekniken som visat sig halvera energikostnaden för att ventilera en fastighet. Potentialen för framtida energibesparingar är stor både i Sverige och utomlands.

– Akademiska Hus i Lund använder sig av vår ventilationslösning i flera av sina fastigheter och räknar med en energibesparing på minst 50 procent jämfört med vanlig ventilation, säger Herman Lindborg VD för företaget LindinVent i Lund.

Herman Lindborg får Stora Energipriset för utveckling av tilluftsdonet IDCC – Intelligent Diffuser for Climate Control. Äldre byggnader, som idag är ventilerade med ett konstant luftflöde, kan byggas om till energisnåla system som anpassas efter verkliga behov utan att ventilationskomforten för den skull blir lidande. Det innebär en stor potential för energibesparing såväl i svenska 60- och 70-tals hus som i nyproduktion.

Locum får ett hedersomnämnande för sitt projekt Negawatt. Locum har energi- och miljömärkt i stort sätt hela fastighetsbeståndet som omfattar 2,2 miljoner kvadratmeter i huvudsak teknikintensiva fastigheter i Stockholm. Under de senaste åren har företaget satsat mycket på en effektivare energianvändning och mellan åren 1995 -2003 minskade energianvändningen i fasighetsbeståndet med drygt 27 kWh/m2.

Stora Energipriset belönar varje år företag och organisationer som gjort speciellt framstående insatser för att spara energi.

För ytterligare information kontakta:
Carl-Erik Nyquist, juryns ordförande, tfn 070-230 13 33
Åsa Söderström Jerring, VD SWECO Theorells, tfn 08-695 58 80

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. www.iva.se

SWECO Theorells är en av Nordens ledande installationskonsulter inom VVS, el, tele och systemintegration. SWECO Theorells har kompetens och resurser för att i installationstäta byggnader projektera avancerade och helt integrerade installationslösningar. www.sweco.se

Stora Energipriset. www.sweco.se/storaenergipriset
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041019BIT21240/wkr0038.pdf Pdf-version
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041019BIT21240/wkr0047.doc juryns motivering
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041019BIT21240/bild.html Bilder

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs