0 of 0 for ""

Svensk teknik räddar Egyptens tempel

March 9, 2004 | Press release

Svensk teknik räddar Egyptens tempel

SWECO har fått i uppdrag att skydda Luxor och Karnaktemplen i Luxor,
Egypten från förhöjt grundvatten. Uppdraget är totalt värt cirka fem
miljoner kronor.

Luxor- och Karnaktemplen härstammar från 2000-1500 f Kr och är ett par
av Egyptens mest prestigefyllda kulturarv. Templen är UNESCO-märkta som
en del av vårt världskulturarv.

Projektet är ett fortsättningsuppdrag från 1999 då SWECO fick i uppdrag
att säkerställa och ge förslag till en bra teknisk lösning på problemet
med för högt grundvatten kring templen. Templens sandsten håller på att
vittra sönder på grund av den saltkristallisering som orsakas av att det
förhöjda grundvattnet sugs upp i byggnadsmaterialet. I den kommande
projektfasen ska SWECO ta fram förfrågningsunderlag för byggnation,
omfattande tekniska specifikationer, ritningar samt administrativa
föreskrifter och sköta upphandling av entreprenaden. Om 18 månader ska
även SWECO tillhandahålla en kontrollant på plats under byggtiden för
att säkerställa att de tekniska lösningarna förverkligas som de tänkt.

SWECO har varit verksamma i Egypten sedan 1949 och har genomfört ett
stort antal projekt bland annat inom energi- och vattenförsörjning,
stads- och trafikplanering. Senast arbetade SWECO med upprustningen av
Höga Dammens vattenkraftverk i Aswan.

Uppdraget utförs av SWECO VIAK på uppdrag av Sida och byggnationen
finansieras av USAID.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur:
SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide,
SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad
på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anna-Jeanette Larnelius Löw +46 8 695 63 94

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00170/wkr0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs