0 of 0 for ""

Svensk mäklarprocess ger energieffektivitet världen över

November 14, 2006 | Press release

– IVA och SWECO Theorells belönar engagerad och uthållig pionjär.

Stora Energipriset går i år till Hans Nilsson i Stockholm, energikonsult på FourFact AB samt ordförande i Demand Side Management-kommittén inom International Energy Agency, IEA . Årets prisutdelare är Ola Alterå, statssekreterare till Maud Olofsson och ansvarig för energifrågor.

Hans Nilsson belönas för att ha utvecklat teknikupphandlingen de senaste 20 åren till en metod att skynda på ny energieffektiv teknik hos tillverkare. Till exempel producenter av värmepumpar, vitvaror och belysning både i Sverige och utomlands.

– Teknikupphandlingen sammanför köpare och producenter av ny energieffektiv teknik. Den mäklarrollen har jag varit med och utvecklat. Kraven från målmedvetna kunder motiverar företagens utveckling av produkter. Marknaden utvecklas då i snabbare takt, säger pristagaren Hans Nilsson.

Electrolux AB får i år Stora Energiprisets hedersomnämnande för sitt aktiva och målinriktade energispararbete både i produktutveckling och i den egna produktionen. Den har lett till att företaget har en världsledande position med produkter inom den högsta energieffektivitets- klassen i samtliga vitvarusegment. Energianvändingen är idag minde än hälften så stor som den var för 10 år sedan.

– Världen över sparar man energi tack vare resultaten av det som pristagare och hedersomnämnda bidragit med genom åren. Den insparade energin, den så kallade Negawatten, är effekten av långsiktigt och fokuserat energiengagemang, säger Karin Annerwall Parö, VD på SWECO Theorells.

– Vi är stolta över att få ta emot detta hedersomnämnande. Electrolux har under lång tid arbetat hårt för att ta fram energisnåla produkter och minska energianvändningen i våra fabriker. Detta sporrar oss att fortsätta detta viktiga arbete, säger hedersomnämndas representanter på Electrolux, miljöchef Henrik Sundström och energiansvarig Arne Pontenius, i ett gemensamt uttalande.

Stora Energipriset belönar personer, företag och organisationer som gjort framstående och beprövade insatser för att spara energi. Priset delas ut för tjugotredje gången.

Kungl. Ingenjörsvetanskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. www.iva.se

SWECO Theorells är en komplett installationskonsult inom VVS, el, tele, brand, systemintegration automation och installationsrelaterade FM-tjänster. Företaget ingår i SWECO, Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. www.sweco.se

Stora Energipriset. www.sweco.se/storaenergipriset

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs