0 of 0 for ""

Svensk innovatör minskar energibehovet till en femtedel

November 15, 2005 | Press release

– IVA och SWECO Theorells belönar byggherre som spar energi

Stora Energipriset går i år till Tomas Hallén, teknisk direktör vid Akademiska Hus i Göteborg. Hans lösning innebär att fastigheter kan värmas upp, kylas ner och luftbehandlas med endast en femtedel av dagens energiförbrukning. Något som visat sig minska energikostnaderna med omkring 100 kronor per kvadratmeter och år.

Tomas Hallén är den drivande kraften bakom flera olika energisatsningar inom Akademiska Hus, exempelvis tekniken med energilager i mark. Där hämtas både värme och kyla från borrhål i berggrunden. Lösningen är speciellt användbar i lokaler med stora behov av värme och kyla, exempelvis avancerade kontorslokaler och laboratorier. Tekniken används vid ett flertal av Akademiska Hus anläggningar, däribland Astronomihuset i Lund och Akademikum i Göteborg. Ytterligare anläggningar är under byggnad.

– Våra tekniklösningar, både för energiproduktion och effektivisering, ger bra ekonomi och ett behagligt inomhusklimat. Akademiska Hus är en fastighetsägare som stimulerar nytänkande och kreativitet genom att våga göra stora investeringar, säger pristagaren Tomas Hallén.

– Bostäder och lokaler står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Eftersom det finns en stor potential till besparing och miljövinster i den sektorn behövs det fler som liksom Akademiska Hus tänker långsiktigt och vågar satsa på effektiva system som minskar energianvändningen, säger Åsa Söderström Jerring, VD i SWECO Theorells.

Stig Jahnsson i Eksjö får ett hedersomnämnande för sitt arbete med energi- och kvalitetsfrågor inom främst småhussektorn. Stig Jahnsson har bland annat gjort insatser som lett till att standardhus med låga energibehov tagits fram. Han har även lagt grunden för den nuvarande certifieringen av småhus.

Stora Energipriset belönar företag och organisationer som gjort framstående insatser för att spara energi. Priset delas ut för 22:a gången.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs