0 of 0 for ""

Sören Hed ny VD för SWECO BLOCO

August 18, 2004 | Press release

Sören Hed ny VD för SWECO BLOCO

Sören Hed har utsetts till ny VD för SWECO BLOCO från den första
september. Sören Hed är 43 år, civilingenjör och har arbetat på BLOCO
sedan 1995. Han har en bakgrund som både konstruktör och uppdragsledare.
De senaste åtta åren har Sören Hed varit avdelningschef för BLOCOs
verksamhet på husbyggnadsområdet.

Hans Olson slutar efter 11 år som VD. Han kommer att bistå företaget och
bland annat fullfölja uppdragen som styrelseledamot i
Stålbyggnadsinstitutet och ordförande i SVRs IT-grupp.

SWECO BLOCO är en av Sveriges ledande byggtekniska konsulter. Företaget
arbetar inom industri, husbyggnad samt med utveckling av ny teknik inom
konstruktion och byggprojektering. Företaget har 160 medarbetare vid fem
kontor i Sverige.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide, SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Ståhl, Ordförande i SWECO BLOCOs styrelse, 070 834 12 34

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT00040/wkr0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs