0 of 0 for ""

Omfattande uppdrag på nya Citybanan i Stockholm

March 17, 2004 | Press release

Omfattande uppdrag på nya Citybanan i Stockholm

Tillsammans med Carl Bro ska SWECO VBB utföra ett omfattande
konsultuppdrag inför den planerade Citybanan som ska ge ökad
spårkapacitet genom centrala Stockholm. Uppdraget omfattar projektering
av systemhandlingar för nya stationer och uppgångar. Uppdragsvolymen
uppgår till minst 20 MSEK.

Den planerade Citybanan mellan Årstabron i söder och Tomteboda har
betydelse för hela Sverige eftersom mer än tre fjärdedelar av all
järnvägstrafik passerar genom Stockholm eller har direkta kopplingar
till tåg genom Stockholm. Citybanan omfattar en sträcka på cirka 7 km,
varav 5,6 km i tunnel.

Uppdraget sträcker sig till 2005 och omfattar projektering av nya
stationer och uppgångar vid Odenplan och City. Det är ett mycket
komplicerat projekt, eftersom banan korsar tunnelbanan, övriga tunnlar
och ledningar i marken. Dessutom kommer flera av uppgångarna att byggas
där det finns befintliga byggnader och anläggningskonstruktioner.

– Att få vara med i detta komplexa stationsuppdrag för Citybanan är
mycket spännande, säger Håkan Asmoarp, uppdragsledare från SWECO VBB.
SWECO har stor erfarenhet av liknande projekt, bland annat Citytunneln i
Malmö. Vi ser därför fram emot att få dra nytta av våra tidigare
erfarenheter i detta viktiga järnvägsprojekt,

Uppdraget omfattar projektering inom många olika områden, bland annat
anläggningskonstruktion, byggnadskonstruktion, mark, berg, geoteknik,
installationer, kraft och mekanik (hiss- och rulltrappor).

Citybanan beräknas stå klar i slutet av 2011.
SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur:
SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK,
SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO
Energuide, SWECO Connect,
SWECO Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Asmoarp, uppdragsledare, SWECO VBB, 0734-12 82 28
Karin Annerwall Parö, regionchef SWECO VBB, 08-695 66 62, 0734-12 66 62
Stefan Wessén, bitr uppdragsledare, Carl Bro 08-785 85 83, 070-605 63 60

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00430/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs