0 of 0 for ""

Nytt stort uppdrag för SWECO i Afrika

May 4, 2004 | Press release

Nytt stort uppdrag för SWECO i Afrika

SWECO har fått i uppdrag att kartlägga hur befolkningen på Tanzanias
landsbygd ska få tillgång till elektricitet. Uppdraget är värt 20
miljoner kronor.

73 procent av Tanzanias invånare bor på landsbygden. Bara en procent av
dem har tillgång till elektricitet. Pengar satsas nu därför på att
kartlägga vilka förutsättningar som finns för att utveckla inhemskt
förnyelsebara energikällor.

– Vi har genomfört flera liknade stora uppdrag i området. Det är
glädjande att vår kompetens efterfrågas igen. Uppdraget gynnar
utvecklingen i hela Tanzania och höjer människors levnadsstandard
avsevärt, säger Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energuide.

Idag används mycket ved på landsbygden i Tanzania. Att samla ved är både
tidskrävande och skadligt för hälsan. När tillgången på elektricitet
ökar så minskar avskogningen och livet för vanliga människor underlättas
betydligt.

SWECOs energikonsulter ska inventera var i landet som vind, sol, gas,
biomassa, småskalig vattenkraft och geotermisk energi bäst kan användas
för att generera elektricitet. Målet är att få fram en plan för hur
landsbygdsbefolkningens behov av elektricitet kan tillgodoses inom de
närmaste 15 åren. Resultaten av arbetet ska sedan ligga till grund för
att elektrifiera de delar av landet som helt saknar elektricitet.

Elkraftbolaget TANESCO är beställare av arbetet. Uppdraget kommer att
utföras i samarbete med tyska Decon. Finansieringen kommer från
Afrikanska utvecklingsbanken.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide, tfn 0734-12 60 57

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00170/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs