0 of 0 for ""

Nytt miljöuppdrag i Ukraina

February 5, 2003 | Press release

Nytt miljöuppdrag i Ukraina

SWECO VIAK har fått uppdraget att förbättra standard och kapacitet på
avloppsreningsverken i staden Lviv, Ukraina. Uppdraget är värt nära 7
miljoner kronor.

– Just nu görs en stor satsning för att förbättra både dricks- och
avloppsvattnet i hela Ukraina. Vårt uppdrag är en del i denna satsning,
säger Bernt Noren uppdragsansvarig på SWECO VIAK.

SWECO VIAK ska se över statusen på staden Lvivs två avloppsreningsverk
och designa de delar som behöver förbättras. Uppdraget utförs åt
vattenmyndigheten Lviv Vodokanal. SWECO VIAK ska även ta fram
anbudshandlingar och stödja kunden vid upphandling av entreprenörer.

– Uppdraget är särskilt intressant eftersom miljömarknaden i Ukraina
förväntas växa framöver, säger Bernt Noren.

Arbetet ska pågå i fyra år. En plan för hur avloppsreningsverken kan
utvecklas i framtiden ska också arbetas fram under den tiden. Uppdraget
finansieras av Sida.

Staden Lviv ligger i nordvästra Ukraina och har 800.000 invånare. SWECO
VIAK genomför för närvarande flera liknande uppdrag i bland annat
Kaliningrad och Ungern.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Bernt Noren, uppdragsansvarig SWECO VIAK, tfn 08-695 60 32
Tina Karlberg, SWECO, tfn 08-695 62 78

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00190/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs