0 of 0 for ""

Nytt från SWECO: SWECO Position tecknar ramavtal med Stockholms stad

December 14, 2004 | NBR, NBR

SWECO Position har tecknat två nya ramavtal med Stockholm stad avseende konsulttjänster för mobila tjänster och geografiska informationssystem (GIS). Konsulttjänsterna omfattar allt från förstudier, analyser och systemutveckling till systemintegration, test och dokumentation för mobila tjänster och geografiska informationssystem.

– Jag är säker på att SWECO Positions kompetens och erfarenhet av att bygga verksamhetsnära informationslösningar inom exempelvis transport-, miljö- och infrastrukturområdet kommer att kunna effektivisera stadens verksamhet, säger Jan Zakariasson, VD på SWECO Position.

Ramavtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Stockholms stads egen bedömning är att upphandlade konsulttjänster under de närmaste fyra åren kommer att omsätta ca 5 miljoner kronor för mobila lösningar och 35 miljoner kronor för GIS.

Stockholms stad har tecknat avtal med fem konsultbolag inom respektive område. Bara SWECO Position har fått ramavtal inom båda områdena.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs