0 of 0 for ""

Ny stororder till Sweco: Får vattenprojekt i Jordanien värt 130 miljoner

August 12, 2009 | Press release

Sweco har fått en rekordstor order i samband med att Jordanien satsar på att förbättra tillgången på dricksvatten till landets huvudstad Amman. Ordern är en av de största på miljösidan för Sweco.

– Sweco har över 100 års erfarenhet av att genomföra konsultuppdrag runt om i världen. Vi ser ett ökat behov av vår kompetens inom vatten- och miljöområdet, inte minst i mellanöstern där våra experter anlitats för flera liknande satsningar de senaste åren, säger Mats Wäppling, vd och koncernchef på Sweco.

Jordanien lider i dag av stor vattenbrist. Det nya vattenförsörjningssystemet ska pumpa vatten längs en 35 mil lång vattenledning in till huvudstaden. Sweco har anlitats för att projektleda och övervaka den omfattande byggnationen. Uppdraget utförs direkt åt den jordanska regeringen, Ministry of Water and Irrigation, och kommer att pågå de närmaste fyra åren. När vattenförsörjningssystemet är färdigt kommer det att förse Ammans 2,5 miljoner invånare med nära hälften av deras vattenbehov.

Fakta:
Det nya vattenförsörjningssystemet ska pumpa grundvatten från en akvifär i Rum i södra Jordanien och ledas via en 35 mil lång vattenledning till Amman. 55 brunnar borras till ett djup av ca 600 meter och från dessa brunnar ska vatten pumpas upp. Den totala investeringen beräknas till omkring 7,5 miljarder kronor.

Projektet utförs som ett BOT (Build Operate Transfer) projekt vilket innebär att en operatör projekterar, bygger och sköter anläggningarna i 25 år. Efter avslutat projekt överlämnas anläggningarna till beställaren, Ministry of Water and Irrigation.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs