0 of 0 for ""

Minskning av aktiekapitalet i Sweco AB

September 30, 2010 | Press release

Under september månad 2010 registrerades hos Bolagsverket tillstånd att verkställa minskning av aktiekapitalet med 485 263 kronor utan återbetalning till aktieägarna genom indragning av 485 263 B-aktier. Indragningen baseras på beslut av årsstämman 2010 och motsvarar det antal egna aktier som innehades av bolaget i syfte att levereras till deltagare i tidigare aktiebonusprogram, men som inte erfordrades för detta. 

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår därmed till 91 516 847, varav 9 389 075 A-aktier och 82 127 772 B-aktier. Sweco innehar 559 073 egna aktier. Det totala antalet röster i Sweco uppgår till 17 601 852,2. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 SEK. 

Enligt lag ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, om en ändring av det totala antalet aktier eller röster skett, offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs