0 of 0 for ""

Maria Borelius avgår ur SWECOs styrelse

October 9, 2006 | Press release

Maria Borelius har valt att avsäga sig uppdraget som styrelseledamot i SWECO AB med omedelbar verkan, i samband med att hon utsetts till Handelsminister i Sveriges regering.

Maria Borelius har varit ledamot i SWECO ABs styrelse sedan 2003.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs