0 of 0 for ""

Landstinget i Dalarna får pris för energieffektiv satsning

November 20, 2008 | Press release

Landstinget i Dalarna är bäst i klassen på att snåla med energi. Det uppmärksammar teknikkonsultföretaget Sweco när man delar ut Stora Energipriset för 25:e året i rad på Moderna Museet i Stockholm.

– Vi har halverat vår energiförbrukning och redan nu nått de mål som riksdagen satt upp för värme och elförbrukning till 2020, säger en glad Jan Sjöberg, fastighetschef på Landstingsfastigheter som är den enhet som förvaltar och utvecklar landstingets fastigheter.

Stora Energipriset är tävlingen för tekniska idéer och innovationer som testats i verkliga livet och som visat sig spara energi.

– Landstinget i Dalarna är det energieffektivaste landstinget i Sverige och Landstingsfastigheter har arbetat långsiktigt med energifrågan. En verkligt värdig pristagare i år när priset firar 25 år, säger Karin Annerwall Parö som sitter i juryn för priset och är vd för Swecos installationsverksamhet.

Landstingets fastighetsbestånd i Dalarna består till mesta del av sjukhus och andra vårdbyggnader, en verksamhet som ofta pågår dygnet runt med tekniskt avancerad energislukande utrustning.

– Det finns givetvis mycket pengar att spara på att bli mer energieffektiv. En annan drivkraft för vårt arbete är att skona miljön. Jag är nöjd att vi lyckas spara energi samtidigt som vi aldrig tummar på att skapa ett gott inneklimat för människor som vistas i lokalerna, säger Jan Sjöberg.

Jan Sjöberg pekar på flera faktorer som gör att de lyckats minska energinotan. Landstingsfastigheter har genomfört en målmedveten, långsiktig satsning på energihushållning, med mätning och resultatuppföljning som viktiga inslag. De har även investerat i ny och energieffektiv teknik i samband med ombyggnationer.

– Vi har även arbetat med incitament för dem som sköter driften av anläggningarna och satsat på att ändra beteendet hos dem som använder fastigheterna. Bland annat har vi arbetat med miljökontrakt där de kliniker och vårdavdelningar som jobbar aktivt med energifrågan får sänkt hyra, säger Jan Sjöberg.

Prisutdelningen sker den 20:e november på Moderna Museet i Stockholm.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs