0 of 0 for ""

Konkurrensmyndigheterna lämnar tillstånd till samgåendet mellan Sweco och Grontmij

July 21, 2015 | Press release

Som tidigare offentliggjorts har Sweco AB (publ) (“Sweco”) och Grontmij N.V. (“Grontmij”) träffat en överenskommelse om ett samgående, och Sweco har den 13 juli 2015 lämnat ett av Grontmijs styrelse enhälligt rekommenderat uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Grontmij. Det offentliga uppköpserbjudandet är som tidigare offentliggjorts bland annat villkorat av godkännande från Swecos och Grontmijs aktieägare vid extra bolagsstämmor och av godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter.

Konkurrensverket lämnade tillstånd till samgåendet mellan Sweco och Grontmij den 10 juli 2015, och motsvarande myndighet i Polen, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), lämnade tillstånd den 21 juli 2015. Därmed är villkoret avseende godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter uppfyllt. En extra bolagsstämma i Sweco hålls den 24 augusti 2015, och i Grontmij den 28 augusti 2015 i syfte att godkänna samgåendet mellan Sweco och Grontmij genom att fatta för samgåendet nödvändiga beslut.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs