0 of 0 for ""

Institutionella investerare förvärvar 1,7 procent av antalet aktier i Sweco

June 5, 2008 | Press release

Ett antal, huvudsakligen svenska institutionella, investerare har idag förvärvat 1 530 080 aktier av serie B i Sweco motsvarande 1,7 procent av antalet aktier och 0,9 procent av antalet röster. Aktierna har placerats av HQ Bank genom en så kallad book-building.

Ledande befattningshavare i Sweco har i samband härmed avyttrat 262 000 teckningsoptioner, vilka kommer att utnyttjas för teckning av de 1 530 080 aktier i Sweco av serie B, vilka avyttrats enligt ovan.

Efter nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Sweco uppgå till 87 944 430 aktier, varav 9 389 075 aktier av serie A, 78 405 355 aktier av serie B och 150 000 aktier av serie C.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs