0 of 0 for ""

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i SWECO AB (publ)

March 14, 2001 | Press release

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i SWECO AB (publ)

Styrelsen för SWECO AB kommer att förelägga bolagsstämman den 25 april
2001 ett förslag till beslut om emission av ett optionsprogram riktat
till ett 30-tal ledande befattningshavare i SWECO-koncernen.

Optionsprogrammet omfattar totalt 500 000 optioner, motsvarande en
utspädning på 3,6 procent av kapitalet och 1,6 procent av rösterna.
Optionerna ska säljas på marknadsmässiga villkor.

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS,
SWECO Projektledning, VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position,
SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid OM Stockholmsbörsen.
För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, 08-695 66 02
Bo Jansson, Finansdirektör I SWECO, 08-695 66 06

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00660/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00660/bit0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs