0 of 0 for ""

Grontmij-aktien avnoteras den 19 november 2015

October 22, 2015 | Press release

Stockholm, Sverige, och De Bilt, Nederländerna, den 22 oktober 2015

Sweco AB (publ) (“Sweco”) (Nasdaq Stockholm; ticker SWECA och SWECB) och Grontmij N.V. (“Grontmij”) (Euronext Amsterdam; ticker GRONT) meddelar gemensamt att Euronext Amsterdam N.V., på Swecos och Grontmijs begäran, har bekräftat sitt samtycke till att avnotera de utestående stamaktierna i Grontmij (“Aktierna”) från Euronext i Amsterdam (“Euronext”). Denna begäran framställdes efter att Swecos offentliga uppköpserbjudande slutförts, då Sweco nu äger mer än 95 % av Aktierna.

Avnoteringen kommer att ske den 19 november 2015 och den sista dagen som Aktierna kan handlas med på Euronext kommer därför att vara den 18 november 2015.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs