0 of 0 for ""

Genomförd omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B

February 24, 2009 | Press release

1 550 000 aktier av serie C, som har emitterats och återköpts inom ramen för Swecos aktiebonusprogram, har omvandlats till aktier av serie B.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 89 502 110, varav 9 389 075 aktier av serie A och 80 113 035 aktier av serie B. Sweco innehar efter omvandling 2 357 867 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 400 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de aktier som det innehar. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 89 502 110 kronor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs