0 of 0 for ""

GENOMFÖRD OMVANDLING AV AKTIER AV SERIE C TILL AKTIER AV SERIE B

March 10, 2010 | Press release

2 500 000 aktier av serie C, som har emitterats och återköpts inom ramen för Swecos aktiebonusprogram, har omvandlats till aktier av serie B.
Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 92 002 110, varav 9 389 075 aktier av serie A och 82 613 035 aktier av serie B. Sweco innehar efter omvandling 3.064.923 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 650 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de aktier som det innehar. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 92 002 110 kronor.
I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2009 angavs att antalet egna aktier uppgick till totalt 3 059 073. Förändringen om 5 850 aktier består av sådana aktier som bolaget inte behövt leverera till deltagare i aktiebonusprogram.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs