0 of 0 for ""

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

July 17, 2012 | Interim report

April – Juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 943,1 MSEK (1 506,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 149,6 MSEK (128,0).
  • Rörelsemarginalen blev 7,7 procent (8,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 121,5 MSEK (92,5) och resultatet per aktie till 1,32 SEK (1,01).

Januari – juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 852,7 MSEK (2 927,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 380,9 MSEK (264,6).
  • Rörelsemarginalen blev 9,9 procent (9,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 286,0 MSEK (189,6) och resultatet per aktie till 3,11 SEK (2,08).
  • Nettoskulden uppgick till 509,0 MSEK (74,6).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

    Det fortsätter att gå bra för Sweco. Under första halvåret uppgick rörelseresultatet till 381 miljoner SEK, en ökning med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen blev 9,9 procent. Bästa affärsområde blev Sweco Sverige med en rörelsemarginal på 11,4 procent.

    Vi fortsätter att växa. Sammantaget för det första halvåret blev tillväxten 32 procent, varav 14 procent organiskt. Det är framför allt den organiska tillväxten i Sverige och Norge samt förvärvet av finländska FMC Group som bidrar till de ökade volymerna.

    Efterfrågan på våra tjänster ökade under andra kvartalet. Flertalet verksamhetsområden förväntas ha fortsatt god utveckling, men allt fler signaler tyder på att vi står inför en avmattning i vissa segment.

    Sweco har i dag cirka 7 700 medarbetare. Lönsamhet och finansiell styrka i branschens absoluta toppklass ger oss goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom fler förvärv. Vårt breda tjänsteutbud och ledande marknadspositioner borgar för en långsiktig positiv utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs