0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

September 28, 2018 | Press release

Bolagsverket har under september månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 13 592 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 28 september 2018, 121 083 819 aktier, varav 10 456 061 A-aktier, 110 627 758 B-aktier, motsvarande 21 518 836,8 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 778 701 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs