0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

October 31, 2018 | Press release

Bolagsverket har under oktober månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 15 707 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 31 oktober 2018, 121 083 819 aktier, varav 10 440 354 A-aktier, 110 643 465 B-aktier, motsvarande 21 504 700,5 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 778 701 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs