0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

March 16, 2023 | Press release

Under mars månad 2023 har på aktieägares begäran 21 000 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter omvandlingen finns det, per den 13 mars 2023, 363 251 457 aktier, varav 31 065 598 A-aktier, 332 185 859 B-aktier, motsvarande 64 284 184 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.        

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 4 597 016 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs