0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

July 31, 2018 | Press release

Bolagsverket har under juli månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 12 837 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 31 juli 2018, 121 083 819 aktier, varav    10 469 653 A-aktier, 110 614 166 B-aktier, motsvarande 21 531 069,6 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 662 262 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs