0 of 0 for ""

Delårsrapport januari-mars 2018 Sweco AB (publ)

May 9, 2018 | Interim report

En positiv start på året

Januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 4 628 MSEK (4 408)
  • EBITA minskade till 409 MSEK (494), marginal 8,8 procent (11,2)
  • EBIT minskade till 392 MSEK (477), marginal 8,5 procent (10,8)
  • Nettoskulden ökade till 1 999 MSEK (1 536)
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,2 gånger (0,8)
  • Resultatet efter skatt minskade till 298 MSEK (360), motsvarande 2,50 SEK per aktie (3,01)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:
Sweco utvecklades fortsatt positivt under kvartalet. EBITA ökade med cirka 27 MSEK och organisk tillväxt ökade till 4 procent, justerat för kalendereffekter. Förbättringen är främst hänförlig till ökad rekrytering och en positiv trend i timarvode, stärkt av en bra orderstocksutveckling. Nominellt påverkades rapporterad EBITA och nettoomsättning negativt med cirka 113 MSEK som följd av färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med förra året.

Utvecklingen, med lönsamhetsförbättringar och organisk tillväxt i Nederländerna, Västeuropa och Centraleuropa, är särskilt positiv. Sverige fortsätter att leverera branschledande lönsamhet och Danmark har vänt utvecklingen efter ett svagt fjärde kvartal. Norge och Finland upplevde en svag inledning på året.

Under kvartalet välkomnade Sweco 280 experter genom förvärven av Årstiderne Arkitekter i Danmark, BML Ingenieure i Tyskland och Royal HaskoningDHV i Belgien. Vår strategiska inriktning kvarstår. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi är den europeiska marknadsledaren med starka kundrelationer, motiverade medarbetare och en stark finansiell position. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande position i Europa genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa. Vår verksamhetsmodell är baserad på decentraliserat ansvar med en kombination av kundfokus, intern effektivitet och att ha branschens bästa medarbetare.

Marknaden för Swecos tjänster är överlag god. Den svenska marknaden är fortsatt stark inom de flesta segment, medan den privata bostadssektorn saktar ned. Alla övriga marknader i Europa är bra och utvecklas positivt, till följd av en stark ekonomisk utveckling i norra Europa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs