0 of 0 for ""

Bokslutskommuniké 2021 Sweco AB (publ)

February 11, 2022 | Interim report

Ett stabilt slut på året.

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 5 920 MSEK (5 142)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 585 MSEK (514), marginal 9,9 procent (9,5)
 • EBITA ökade med 5 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA ökade till 585 MSEK (224), marginal 9,9 procent (4,4)
 • EBIT ökade till 582 MSEK (248), marginal 9,8 procent (4,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 454 MSEK (235), motsvarande 1,27 SEK per aktie (0,66)

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 21 792 MSEK (20 858)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 2 070 MSEK (2 056), marginal 9,5 procent (9,7)
 • EBITA ökade till 2 014 MSEK (1 766), marginal 9,2 procent (8,5)
 • EBIT ökade till 1 974 MSEK (1 706), marginal 9,1 procent (8,2)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 492 MSEK (1 293), motsvarande 4,18 SEK per aktie (3,64)
 • Nettoskulden minskade till 913 MSEK (943)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,4 ggr (0,5)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,45 SEK per aktie (2,20)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Vi avslutade året med ett stabilt kvartal och levererade en god organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Efterfrågan på våra tjänster var fortsatt god och vi fortsätter att stärka vår orderbok. Vi har också en stark finansiell ställning, vilket ger oss utrymme att agera när möjligheter uppstår. Under året genomförde vi åtta förvärv och välkomnade över 400 nya experter till Sweco. Det är en utveckling som fortsätter under 2022 då vi i början av februari offentliggjorde förvärvet av Swedish Net Engineering. Förvärvet förstärker vår ledande position i Sverige inom fysiskt och tekniskt skydd, samt säkerhet. 

Pandemin gjorde 2021 till ytterligare ett utmanande år. Därför är jag särskilt nöjd med att vi kunde leverera ett år med lönsam tillväxt. Det visar på styrkan i vårt diversifierade tjänsteerbjudande, vår decentraliserade modell och den stabila underliggande efterfrågan på våra tjänster, som drivs på av starka samhällstrender. 

Hållbar samhällsomställning genomsyrar allt vi gör på Sweco. Under det här kvartalet har vi exempelvis fått i uppdrag att leverera tekniktjänster till en pilotanläggning för industriell vätgasproduktion i Finland, vi utformar en innovativ byggnad med noll koldioxidutsläpp i King’s Cross-området i London, samt planerar en energiö för vindkraftverk i Nordsjön utanför Belgiens kust. 

Positiv utveckling inom de flesta affärsområden

Vi levererade god tillväxt under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 5 920 MSEK (5 142), och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster. EBITA, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 585 MSEK (514), med en EBITA-marginal på 9,9 procent (9,5). Ökningen berodde främst på högre genomsnittliga arvoden, medan högre rörelsekostnader och högre frånvaro hade en negativ effekt.

Sju av åtta affärsområden redovisade positiv organisk tillväxt, och fem av åtta redovisade en högre EBITA än samma period föregående år. Utvecklingen var särskilt stark i Norge och Nederländerna. Danmark levererade förbättrade marginaler, och Tyskland tar steg i rätt riktning på sin långsiktiga omställningsresa. Vi ser resultatet som ett första tecken på att de åtgärder vi har genomfört i Tyskland börjar ha en positiv påverkan. Belgien och Finland fortsatte att leverera stabila resultat, även om det var med något lägre marginaler under kvartalet. Sverige bibehöll en hög marginal, trots en nedgång i EBITA. Sweco Storbritannien är i princip oförändrat jämfört med föregående år och står fortfarande inför en osäker marknad. 

Vår finansiella ställning är fortsatt stark med ett bra kassaflöde under kvartalet, en låg nettoskuld och betydande finansiella resurser.

Väl positionerat för långsiktig framtida tillväxt

En av höjdpunkterna under kvartalet var klimatmötet COP26 i Glasgow, Skottland. Många ambitiösa avtal undertecknades mellan politiska ledare, men även mellan företag från hela världen. Det har ytterligare lagt grunden till att accelerera den nödvändiga hållbara samhällsomställningen.

I takt med att det kommer krävas klimatåtgärder på alla nivåer i samhället skapas det för oss på Sweco under de kommande åren och årtiondena en ännu starkare underliggande efterfrågan på våra tjänster. Vi är väl positionerade att med vårt breda erbjudande vara det självklara valet för våra kunder.

Som alltid är vårt fokus framöver att leverera lönsam tillväxt. Vi ser stora affärsmöjligheter och kommer fortsätta att fokusera på att implementera Sweco-modellen i alla länder för att optimera vårt arbetssätt. Vi kommer också att vara aktiva inom konsolideringen av marknaden och ta tillvara på möjligheter när de dyker upp.

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra partners för goda insatser och produktiva samarbeten under det gångna året. Tillsammans är vi med och ställer om samhället.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs