0 of 0 for ""

Att begränsa utsläpp från infrastruktur blir nyckel till klimatkrisen

March 31, 2020 | Press release

När koldioxidutsläppen beräknas i infrastrukturprojektens tidiga planeringsfas uppstår den största potentialen att minska både klimatutsläppen och kostnaderna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport Carbon Cost in infrastructure. Företaget har tagit fram en ny modell för att göra dessa beräkningar, vilken kan få direkt betydelse för såväl klimat som investeringar. 

Utsläpp kopplade till själva investeringen i infrastruktur har till stor del förbisetts, till förmån för utsläppsmål kopplat till hur infrastrukturen sedan används. Detta vill Sweco ändra på och visar hur det kan ske i sin nya Urban Insight-rapport Carbon Cost in Infrastructure, där rapportserien i år har temat Climate Change. 

”Allt går att bygga klimatsmart, men vad får det kosta? Fram till nu har man räknat på klimat och kostnad som två separata parametrar i infrastrukturprojekt. Med vårt verktyg får man kunskap om det faktiska sambandet mellan dem, och även om den brytpunkt där kostnad och klimat inte längre utvecklas parallellt. Detta är något helt nytt och blir avgörande när vi ska få ner klimatutsläppen i samhället”, säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri på Sweco. 

Med modellen som grund ligger fältet öppet för vad Sweco kallar ”carbon cost managament” och därmed möjligheten att radikalt minska utsläppen från infrastruktur, menar Emelie Persson Lindqvist och påminner om att Sverige är ett av de länder som förra året förband sig till att minska landets nettoutsläpp till noll. 

”Nu måste vi utbilda politiker och tjänstemän, likväl som branschen i stort, att den här möjligheten att räkna finns tillgänglig. Annars finns stor risk att vi sjösätter nya infrastrukturprojekt som klimatet, och därmed vi själva, får betala för under kommande decennier”, förklarar Emelie Persson Lindqvist.

Sweco utvecklar samtidigt avancerade, datorstödda beräkningsmetoder som utgår från parametrisk design, en process där algoritmer automatiskt genererar lösningar som möter specificerade designparametrar. Genom maskininlärning som identifierar den optimala lösningen för ”carbon cost” kommer det så småningom gå blixtsnabbt att optimera förhållandet mellan utsläpp och kostnader för all resursintensiv design. Emelie Persson Lindqvist menar att detta sätt att räkna måste användas inom hela samhällsbyggnadssektorn för att uppnå ett hållbart samhälle. 

”Men under tiden måste vi börja integrera carbon cost management i alla våra infrastrukturprojekt, det är där vi har mest miljö och pengar att spara”, avslutar Emelie Persson Lindqvist. 

Global Risk Report, som omfattar 750 experters och beslutsfattares syn på globala risker och som lades fram vid World Economic Forum, visar för första gången att de fem allvarligaste riskerna idag alla är klimatrelaterade. Detta sker samtidigt som regeringar, storstäder och organisationer runtom i världen utlyser klimatnödlägen, vilka snabbt följs av utfästelser om dramatiska minskningar av klimatutsläppen.

Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis? är den första i en serie Urban Insight-rapporter på temat Climate Action, där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.

 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs