0 of 0 for ""

Återköp av C-aktier inom ramen för Aktiebonusprogram 2009

May 15, 2009 | Press release

I enlighet med tidigare stämmobeslut utökar Sweco AB antalet egna aktier. Aktierna ska användas i Aktiebonusprogram 2009.

Styrelsen för Sweco AB har idag beslutat att, med stöd av bemyndigande av årsstämma den 16 april 2009, rikta ett förvärvserbjudande till tecknaren av C-aktier i Sweco AB, det vill säga till HQ Bankaktiebolag . Erbjudandet är ett led i att genomföra Swecos Aktiebonusprogram 2009 och omfattar samtliga 2 500 000 C-aktier som Sweco AB emitterar. Förvärv ska ske under perioden från och med den 15 maj – 19 juni 2009.

Vederlag för förvärvade aktier ska erläggas kontant med ett pris om 1 krona per C-aktie.

För närvarande innehar Sweco AB 2 357 867 egna aktier.

HQ Bankaktiebolag har meddelat Sweco att man avser att accepterar erbjudandet.

Styrelsen i Sweco AB avser att, efter det att samtliga 2 500 00 C-aktier har förvärvats, omvandla dessa till B-aktier.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs