0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling

May 31, 2012 | Press release

Under maj månad 2012 har på aktieägares begäran 4 012 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Det totala antalet röster uppgår därefter till 17 595 182,3, varav A-aktier motsvarar 9 381 664 röster och B-aktier 8 213 518,3 röster. Det totala antalet aktier uppgår till 91 516 847, varav 9 381 664 A-aktier och 82 135 183 B-aktier.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 174 000 egna B-aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 kronor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs