0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling

March 28, 2013 | Press release

Under mars månad 2013 har på en aktieägares begäran 3 300 A-aktier omvandlats till B aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Det totala antalet röster uppgår per den 28 mars 2013 till 17 592 212,3, varav A-aktier motsvarar 9 378 364 röster och B aktier 8 213 848,3 röster. Det totala antalet aktier uppgår till 91 516 847, varav 9 378 364 A-aktier och 82 138 483 B-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 381 465 egna B-aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs